Irma Swahn rapporterar från Tyskland

Okategoriserade

De Gröna och pedofilerna…

21 sep , 2013, 16.09 irmaswahn

 

Det kunde inte ha kommit olägligare.

 

Avslöjandet om att de Grönas huvudkandidat, Jürgen Trittin hade stött en pedofilgrupps strävanden att legalisera sexuellt umgänge mellan vuxna och barn i ett kommunalval 1981 i Göttingen.

 

Det ironiska är att forskarprofessor Franz Walter jobbade på uppdrag av de Gröna, som ville reda ut vad som egentligen hände under 1970- och 1980-talen, då den sexuella friheten var en stor fråga i partiets emancipationssträvanden mot den rådande trånga moralsynen.

 

Walter gick ut vänstertidningen ”taz” och Trittin erkände genast att det stämde att han hört till ledningen för Alternativen-Grünen-Initiativen-Listes, (AGIL) valprogramgrupp.

 

AGIL strävade mot att legalisera ”sex mellan barn och vuxna, som skett utan tvång och våld”. (Alltså i ”samförstånd” – på vems villkor kan man fråga sig?)

 

Trittin godkände detta med sin namnteckning på valprogrammet hösten 1981.

 

Det har länge varit känt att olika pederast- och pedofilgrupper på den här tiden använde  både de Grönas och Fridemokraternas arenor för sina egna syften. Slutmålet var att avskaffa straffrättens paragrafer 174 och 176, som förbjöd sex med barn.

 

Grävande journalister har – bl.a. i Der Spiegel rapporterat om hur djupt infiltrerade partierna var och hur utbrett dessa gruppers lobbande var. Enligt Spiegel visar partierna protokoll- och andra arkiv på en anmärkningsvärd tolerans mot sexuellt missbruk.

 

Allt enligt tidsandan, ”då målet var att frigöra sig från instängdheten i Adenauers republik och den katolska kyrkans sexualfientliga bigotteri”, skriver professor Walter.

 

Jürgen Trittin håller ryggen rak och medger sitt misstag. ”Vi ifrågasatte AGIL aldrig tillräckligt. Jag var också ansvarig och kan bara beklaga att jag gjorde fel, säger de Grönas huvudkandidat.

 

De Grönas övriga misstag i sin valkampanj, bl a genom att tala för behovet av skattehöjningar har redan sänkt deras opinionssiffror under ”katastrofvalresultatet 2009”, 10.7%.

 

Det är omöjligt att utläsa ur forskningsinstitutens mätningar hur mycket det här avslöjandet har skadat partiet.

 

Bara ett är säkert. Inga stigande siffror är att vänta.

Kommenteringen är stängd.